Zoeterwoude krijgt rond de komende kerstdagen en nieuwjaar weer een verlichte boerderijenroute. Het is een initiatief van de vereniging Wijk en Wouden, die inmiddels ruim vijftig aanmeldingen heeft ontvangen. Het gaat overigens niet alleen om vaak heel oude boerderijen, maar ook om onder andere karakteristieke panden, woonboerderijen, kerken, een molen en een voormalige pastorie.

Doel van de ongeveer zeven km lange lichtroute is het onder de aandacht brengen van het landelijk gebied, het agrarisch erfgoed, de boerenbedrijvigheid en streekproducten van eigen bodem. Wijk en Wouden wil stad en platteland dichter bij elkaar brengen. En de boeren kunnen, vindt de vereniging, in deze barre stikstoftijden wel een morele oppepper gebruiken.

De route voert langs de Zuidbuurtseweg, het Korte Kerkpad, Noord Aa, Weipoortseweg, Molenpad, Noordbuurtseweg en het Watertje. Belangstellenden die een kijkje komen nemen, worden verplicht om verlichting te dragen. Zij kunnen alleen te voet of op de fiets de verlichte route volgen. Bezoekers kunnen de route op alle plekken starten.

De lichtroute is van 22 december t/m 1 januari 2023, van 19.00 tot 22.00 uur. Op zes avonden zijn langs de route allerlei activiteiten: van film, toneel en exposities tot kunst, muziek en vertellingen. Onderweg zijn soep en drankjes verkrijgbaar, worden tal van (zuivel)producten van eigen bodem verkocht en vertellen boerenfamilies over hun bedrijf. Verder staat op een van de boerderijen een schoolontbijt met de burgemeester gepland. Een routeboekje zal op veel plaatsen verkrijgbaar zijn.

Zestien jaar geleden werd in deze regio een soortgelijke route in het licht gezet, maar die was toen gespreid over meerdere gemeenten. Net als toen wordt nauw samengewerkt met Lyanne de Laat, die veel ervaring heeft met verlichte proeverijen en boerderijroutes. De verlichte boederijenroute wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zoeterwoude, Fonds 1818, de Schepper Delft Stichting, Rabobank Groene Hart Noord, ABZ De Samenwerking, Vreugdenhil Dairy Foods, Loonbedrijf Van Leeuwen, Van Leeuwen landbouw-, tuin- en parkmachines en Heineken.

Op de avonden van 22, 23, 27, 28, 29 en 30 december wordt een afwisselend programma geboden. Om u een idee te geven wat u kunt verwachten tijdens de verlichte proeverijenroute Zoeterwoude vindt u via deze link een overzicht van de geplande activiteiten. De routekaart is hier te vinden.

Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie en beeldmateriaal kunt u bellen met Lyanne de Laat (tel. 06 3001 3037) en Jack Luiten (tel. 06 825 750 34).