Over Wijk & Wouden

Over Wijk & Wouden

Veel boeren die zich bezig houden met agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn lid van een agrarische natuurvereniging. Bij onze vereniging: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (VANL) Wijk en Wouden bevinden zich ook veel “niet-boeren” onder de leden. Het bundelen van de krachten van deze twee heeft grote voordelen voor het gebied. De verenigingsleden leren van elkaar hoe ze het beheer het beste kunnen aanpakken. Dus door de inzet van boeren- en burgerleden in een agrarische natuurvereniging kan er veel tot stand komen. Men voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een gebied en men heeft een gezamenlijk doel.

Informatie over de VANL Wijk & Wouden

Dit is de naam van het gebied waarin onze vereniging actief is. Het gebied is circa 7.000 ha. groot en ligt in het meest westelijke deel van het Groene Hart van Holland. Het ligt ingesloten door vijf grote steden die samen meer dan 800.000 inwoners tellen. Het zijn de steden Leiden, Den Haag, Leidschendam/Voorburg, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn die dit open landschap met zijn groene weilanden in droogmakerijen en veenweidepolders ‘omarmen’. Het gebied van Wijk en Wouden, een gebied met veel cultuurhistorische waarde en vele vergezichten, is nagenoeg onaangetast gebleven. Het is een open en waterrijk veenweidegebied dat voornamelijk in gebruik is als grasland voor de veehouderij. Kenmerkend voor dit gebied is het grote aantal karakteristieke boerderijen die nog functioneel zijn. Een flink aantal van de bewoners daarvan maken, net als vroeger, boerenkaas en andere zuivelproducten op hun boerderij.

 

Doelstelling van de VANL Wijk & Wouden

De VANL Wijk en Wouden stelt zich als doel de kwaliteit van natuur en landschap in het gebied te behouden, te bewaken en, waar mogelijk, te verbeteren. De VANL spant zich in om de open ruimte in stand te houden.

Hierin hebben levensvatbare boerenbedrijven een mogelijkheid om fanatiek aan natuurbeheer te doen. Het zijn boeren die de koeien in de wei houden en weidevogels de kans geven om te broeden, te leven en te overleven. Veehouders zijn bereid om daarvoor hun bedrijfsvoering aan te passen. Zij zien het als hun taak om de natuurwaarden in de sloten en langs de oevers te beschermen en te verbeteren.

Kaart van het gebied van Wijk & Wouden

Nieuws

Wijk en Wouden zoekt email-adressen leden

Het is voor een bloeiende vereniging als Wijk en Wouden (W&W) van immens belang om over een goed adressenbestand te beschikken. Vooral de Email-adressen zijn zeer nuttig om alle leden tegelijkertijd van dezelfde informatie te voorzien. Zo kunnen via de mail...

Lees meer

Website Wijk en Wouden vernieuwd

De Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk & Wouden (W&W) heeft een nieuwe website (www.wijkenwouden.nl). Dit is een direct gevolg van de veranderingen, die onlangs in het agrarisch natuurbeheer zijn doorgevoerd. De website is in de loop van de...

Lees meer

Nieuw bestuur Wijk en Wouden

Het bestuur van de VANL Wijk en Wouden is op meerdere plaatsen gewijzigd. Op de Algemene Vergadering, gehouden in De Meester in Zoeterwoude op donderdag 26 oktober jl., hebben vier leden van het bestuur afscheid genomen en zijn drie nieuwe bestuurders...

Lees meer