Over Wijk & Wouden

Wat is Wijk & Wouden?

Wijk & Wouden is het landelijke gebied tussen de steden Leiden, Alphen a/d Rijn, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Het gebied is circa 7.000 ha. groot en ligt in het meest westelijke deel van het Groene Hart van Holland. De agrarische bedrijven in deze regio zijn voortdurend in beweging, terwijl de ontwikkelingen in de rest van het landelijk gebied ook doorgaan, denk aan bijvoorbeeld woningbouw, verkeer, recreatie e.d. Boeren, burgers en buitenlui hebben met al die veranderingen te maken. Zo zijn ook gemeenten en de provincie Zuid-Holland continu bezig met die ontwikkelingen en de toekomst van dit stuk landelijk gebied. Wijk & Wouden zet zich in voor dat gebied door burgers in steden en dorpen hierbij te betrekken. De vereniging doet dit door uiteenlopende activiteiten in het landelijk gebied dichter bij burgers te brengen. Een breder draagvlak is belangrijk voor de toekomst van dit gebied.

Kwaliteit natuur en landschap

Veel boeren die zich bezig houden met agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn lid van een VANL, voor dit gebied de vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk en Wouden. Doel is de kwaliteit van natuur en landschap in het gebied te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Voor het behoud van weidevogels gebeurt dit bijvoorbeeld door onder meer aangepast weidebeheer en een uitgestelde maaidatum. Het bevorderen van duurzaam en doelmatig natuur-, landschaps- en waterbeheer is de voornaamste doelstelling van Wijk en Wouden. Sinds begin 2017 zijn deze kerntaken echter overgeheveld naar De Groene Klaver. Dit is een nieuw samenwerkingsverband tussen vier natuur- en landschapsverenigingen rondom Leiden, te weten VAN Ade, ANV Santvoorde, ANV Geestgrond en VANL Wijk en Wouden.

Inzet voor streekproducten

De Groene Klaver zet zich in voor het platteland, waarbij de ondernemers die in het buitengebied wonen en werken een cruciale rol spelen. Ondernemers worden geholpen bij het ontwikkelen van recreatie en natuur op zowel hun bedrijven als het omgevende landelijk gebied. De inzet voor de streekproducten uit het Groene Hart is vanzelfsprekend. Het landelijk gebied heeft veel te bieden. Het gebied van Wijk en Wouden, een gebied met veel cultuurhistorische waarde en vergezichten, is niet hetzelfde als eeuwen geleden. Echter, vele historische waarden en uiterlijke kenmerken zijn onaangetast gebleven. Het is en blijft een open en waterrijk veenweidegebied, voornamelijk in gebruik als grasland voor de veehouderij.

Gezichtsbepalend voor regio
Kenmerkend voor dit gebied zijn de vele karakteristieke boerderijen, die al eeuwenlang gezichtsbepalend zijn voor deze regio. Tal van deze boerderijen zijn bewaard gebleven. Wijk en Wouden wil boer en burgers met elkaar verbinden. Daarom organiseert het comité ‘De Vier Jaargetijden’ onder de vlag van Wijk & Wouden jaarlijks diverse evenementen en activiteiten, niet alleen voor leden maar voor alle in- en omwonenden in dit gebied. Wie wil, kan erbij zijn!

 

Zie ook  onderstaande links naar partners, deelnemers en andere relevante websites.

https://www.degroeneklaver.nl/

https://www.degroeneklaver.nl/over-dgk/

Kaart van het gebied van Wijk & Wouden

Nieuws

Veel vroege vogels in Hazerswoude voor dauwtrappen

Veel vroege vogels in Hazerswoude voor dauwtrappen

De buitenactiviteiten van Wijk en Wouden zijn in trek. De belangstelling voor de excursie naar natuurgebied De Wilck (tussen Zoeterwoude en Hazerswoude) was al heel behoorlijk. Op de winterwandeling in Hazerswoude met aansluitend een ontbijt kwamen nóg meer mensen af....

Lees meer
Wijk en Wouden gaat dauwtrappen met ontbijt

Wijk en Wouden gaat dauwtrappen met ontbijt

Wijk en Wouden nodigt de leden uit om op zaterdag 9 maart a.s. in alle vroegte te gaan dauwtrappen met na afloop een landelijk ontbijt. Doel van de wandeling is om in de polder te genieten van de ochtendrust, de natuur, de omgeving en het omgevende boerenland....

Lees meer
Geslaagde excursie in De Wilck

Geslaagde excursie in De Wilck

Zonnig weer geeft winterwandeling extra glans   Wijk en Wouden kan terugkijken op een zeer geslaagde excursie naar natuurgebied De Wilck. Er was behoorlijke belangstelling om er met medewerkers van Staatsbosbeheer op uit te trekken en tekst en uitleg te krijgen...

Lees meer