Over Wijk & Wouden

Wat is Wijk & Wouden?

Wijk & Wouden is het landelijke gebied tussen de steden Leiden, Alphen a/d Rijn, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Het gebied is circa 7.000 ha. groot en ligt in het meest westelijke deel van het Groene Hart van Holland. De agrarische bedrijven in deze regio zijn voortdurend in beweging, terwijl de ontwikkelingen in de rest van het landelijk gebied ook doorgaan, denk aan bijvoorbeeld woningbouw, verkeer, recreatie e.d. Boeren, burgers en buitenlui hebben met al die veranderingen te maken. Zo zijn ook gemeenten en de provincie Zuid-Holland continu bezig met die ontwikkelingen en de toekomst van dit stuk landelijk gebied. Wijk & Wouden zet zich in voor dat gebied door burgers in steden en dorpen hierbij te betrekken. De vereniging doet dit door uiteenlopende activiteiten in het landelijk gebied dichter bij burgers te brengen. Een breder draagvlak is belangrijk voor de toekomst van dit gebied.

Kwaliteit natuur en landschap

Veel boeren die zich bezig houden met agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn lid van een VANL, voor dit gebied de vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk en Wouden. Doel is de kwaliteit van natuur en landschap in het gebied te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Voor het behoud van weidevogels gebeurt dit bijvoorbeeld door onder meer aangepast weidebeheer en een uitgestelde maaidatum. Het bevorderen van duurzaam en doelmatig natuur-, landschaps- en waterbeheer is de voornaamste doelstelling van Wijk en Wouden. Sinds begin 2017 zijn deze kerntaken echter overgeheveld naar De Groene Klaver. Dit is een nieuw samenwerkingsverband tussen vier natuur- en landschapsverenigingen rondom Leiden, te weten VAN Ade, ANV Santvoorde, ANV Geestgrond en VANL Wijk en Wouden.

Inzet voor streekproducten

De Groene Klaver zet zich in voor het platteland, waarbij de ondernemers die in het buitengebied wonen en werken een cruciale rol spelen. Ondernemers worden geholpen bij het ontwikkelen van recreatie en natuur op zowel hun bedrijven als het omgevende landelijk gebied. De inzet voor de streekproducten uit het Groene Hart is vanzelfsprekend. Het landelijk gebied heeft veel te bieden. Het gebied van Wijk en Wouden, een gebied met veel cultuurhistorische waarde en vergezichten, is niet hetzelfde als eeuwen geleden. Echter, vele historische waarden en uiterlijke kenmerken zijn onaangetast gebleven. Het is en blijft een open en waterrijk veenweidegebied, voornamelijk in gebruik als grasland voor de veehouderij.

Gezichtsbepalend voor regio
Kenmerkend voor dit gebied zijn de vele karakteristieke boerderijen, die al eeuwenlang gezichtsbepalend zijn voor deze regio. Tal van deze boerderijen zijn bewaard gebleven. Wijk en Wouden wil boer en burgers met elkaar verbinden. Daarom organiseert het comité ‘De Vier Jaargetijden’ onder de vlag van Wijk & Wouden jaarlijks diverse evenementen en activiteiten, niet alleen voor leden maar voor alle in- en omwonenden in dit gebied. Wie wil, kan erbij zijn!

 

Zie ook  onderstaande links naar partners, deelnemers en andere relevante websites.

https://www.degroeneklaver.nl/

https://www.degroeneklaver.nl/over-dgk/

Kaart van het gebied van Wijk & Wouden

Nieuws

Boerenlandpaden weer toegankelijk

Boerenlandpaden weer toegankelijk

Bericht van "De Groene Klaver" Het broedseizoen komt ten einde en dat betekent dat de Boerenlandpaden vanaf 15 juni weer toegankelijk zijn voor wandelaars. Coöperatie De Groene Klaver heet wandelaars van harte welkom, maar vraagt ook om op te letten onderweg. In de...

Lees meer