Bericht van “De Groene Klaver”

Sinds half februari hebben 33 deelnemers van agrarisch natuurcollectief De Groene Klaver een perceel met behulp van zonnepompen onder water gezet. Dit vernatten van percelen, het zogeheten plas-dras zetten, zorgt voor een betere leefomgeving voor weidevogels. Voorbijgangers, die zich afvragen waarom er zoveel water op de percelen te zien is, worden vanaf nu geïnformeerd over deze plas-drassen door banners.

Plas-dras
Plas-dras is het bewust vernatten van een gedeelte van het weiland om een betere leefomgeving voor weidevogels te creëren. Met name de kievit, de tureluur en de grutto profiteren hiervan. In het vroege voorjaar verzamelen de grutto’s en andere weidevogels zich rondom de plas-dras gebieden. Later in het seizoen foerageren de weidevogels met hun kuikens rondom de plas-dras gebieden.

Voorkeur weidevogels voor plas-dras
Uit onderzoek van collega collectief Eemland blijkt dat er vijf keer meer weidevogels zitten bij een plas-dras dan bij een vergelijkbaar perceel zonder plas-dras. Deelnemers van De Groene Klaver vernatten daarom graag in het voorjaar percelen om de overlevingskans van de jonge weidevogels te vergroten. Bert van Leeuwen, deelnemer bij De Groene Klaver: “Wij hebben nu sinds 6 jaar een plas-dras perceel en het werkt super, het is echt een magneet voor weidevogels.”

Gevolg voor de veehouder
Tijdens de periode van vernatten kunnen veehouders kunnen het weiland niet gebruiken om koeien te laten grazen of het gras afhalen voor de wintervoorraad. Zij krijgen voor hun inzet een tegemoetkoming voor de opbrengstderving.