Bestuur

Bestuursleden

Naam Telefoon E-mail
Quno Onderwater, voorzitter 06-54248316 quno@hetnet.nl
Jack Luiten, secretaris 06-82575034 wijkenwouden.secretaris@gmail.com
Tonny de Groot, penningmeester 06-12761275 wijkenwouden.penningmeester@gmail.com
Marianne Dorsman, algemeen bestuurslid 06-10843163 famdorsman@live.nl
Jakkus vd Salm, algemeen bestuurslid 071-5803261 salm0053.1@kpnmail.nl
Kees van Noort, algemeen bestuurslid 06-57577031 keno@kpnplanet.nl
Marieke van Leeuwen, algemeen bestuurslid 06-10364392 m.g.vanleeuwen@hetnet.nl