Het is voor een bloeiende vereniging als Wijk en Wouden (W&W) van immens belang om over een goed adressenbestand te beschikken. Vooral de Email-adressen zijn zeer nuttig om alle leden tegelijkertijd van dezelfde informatie te voorzien.

Zo kunnen via de mail uitnodigingen voor evenementen worden verstuurd, en bijvoorbeeld  ook het verslag van een vergadering en een wijziging van ’n programma of een aanvangstijdstip. Ook kunnen leden gemakkelijker dan per brief  contact opnemen met het secretariaat van W en W. Kortom, internet maakt de lijnen tussen enerzijds individuele leden en anderzijds W&W en het comité De Vier Jaargetijden korter dan voorheen.

Een eerder verzoek aan leden om Email-adressen aan te leveren heeft behoorlijk resultaat opgeleverd, maar het kan nog beter. Daarom opnieuw een verzoek aan alle leden (alleen zij, die dit nog niet hebben gedaan!), om hun Email-adres door te mailen naar: Vierjaargetijden.secertariaat@gmail.com

Er zijn leden die het erg op prijs stellen om berichten per post te blijven ontvangen. Degenen die dat hebben aangegeven, zullen zoals voorheen schriftelijk worden geïnformeerd over al onze activiteiten.