De koe heeft in de loop der tijd kunstenaars geïnspireerd, vooral schilders. Soms siert het dier de achtergrond van een landschap, dan weer staat ze prominent op de voorgrond. Koeienschilder Ruud Spil (zie foto) geeft een lezing over de ‘Koe in de kunst’ door de eeuwen heen.

Dat komt hij op uitnodiging van Wijk & Wouden doen op zaterdag 9 april a.s. Zijn loopbaan als koeienschilder is in de documentaire ‘De 4 seizoenen van Ruud Spil’ samengevat. Uiteraard gaat hij zelf ter plaatse ook aan de slag. In een workshop nodigt hij enkele liefhebbers (loting?) uit om mee te doen. Na de lunch zal veehouder Wytse de Jong iets over zijn bedrijf vertellen, alvorens hij zijn koeien gaat melken.

U wordt uitgenodigd om erbij te zijn, inclusief een lunch met vers brood en kaas en (karne)melk. Dankzij een financieel gebaar van een overleden W&W-lid is deze bijeenkomst, inclusief de lunch, voor leden van W&W gratis! De kosten voor niet-leden zijn 5 euro.

Programma ‘Koe in de kunst’

10.00 uur: (vanaf): aankomst bezoekers
10.30 uur: start programma
12.15 uur: lunch
12.45 uur: Wytse vertelt over zijn bedrijf
13.00 uur: schetsen en schilderen
13.30 uur: (circa) einde bijeenkomst

Belangstellenden worden verzocht zich op te geven vóór vrijdag 8 april a.s.  
Mail        : vierjaargetijden1@gmail.com
Telefoon : Tonny de Groot 06 – 12761275

Plaats van handeling voor ‘Koe in de Kunst’ is het melkveebedrijf van Wytse de Jong en Lisette v.d. Burg. De boerderij heet ‘Nieuw Betlehem’, adres Westeinde 1a, 2391 JA HAZERSWOUDE (bijna onder de hoogspanningslijn).