Na een ‘Corono-stilte’ van anderhalf jaar staat de eerste activiteit voor de deur: op zaterdag 4 september a.s. zijn we te gast bij Buitenplaats Molenwei, Stompwijkseweg 27, 2266GC Leidschendam Voorburg (vlak bij De Drie Molens).

Het is een sfeervolle herstart, dus een samenkomst met wat extra’s, zoals een lunch, bezichtiging van een indrukwekkend en kleurrijk schilderwerk van 2 bij 40 (!) meter, een toelichting op een ingrijpende verandering in het buitengebied, met aansluitend een wandel- of fietstocht.

De Molenwei is een nieuwe (buiten)verblijfplaats, waar u waarschijnlijk nog niet bent geweest. Deze buitenactiviteit sluit aan bij de huidige coronaregels; er is volop ruimte.

 

Het programma is als volgt:

12:00 uur                   :  ontvangst en binnenloop

12:30-13.30 uur        :  lunch (soep, broodjes, fruit), neem soepkop en lepel mee! 

13.30 uur                   :  korte uitleg en bezichtiging van Panorama platteland Zuid-Holland. Liefst 31                                                 amateurkunstschilders werkten mee om de geschiedenis van de land- en                                                                tuinbouw na WO II in deze regio in beeld te brengen en daarmee ook het                                                                      landschap en de omgeving van dit deel van onze provincie.

14:15 uur                   :  tekst en uitleg over Nieuwe Driemanspolder tussen Leidschendam en                                                                  Zoetermeer (door Paul Hollander van Rijnland, voormalig projectleider).

15:30 uur                   :  bij goed weer een uitstapje (wandelend of op de fiets) naar de nabijgelegen                                                                  Nieuwe Driemanspolder.

ca.16:30 uur              : einde bijeenkomst.

 

De kosten, per persoon  7,50 euro (niet-leden 10 euro), kunt u ter plaatse voldoen. Kom svp bij voorkeur op de fiets, met de auto kan ook (er is volop parkeerruimte).

Nog niet opgegeven? Doe het uiterlijk 1 september i.v.m. de inkoop.

Mail:                               vierjaargetijden.secretariaat@gmail.com                                                                                         Telefoon:                       Jack Luiten 06 – 82575034

Houd U aan de op dat moment geldende Coronaregels, de activiteit is grotendeels buiten.