In deze periode van boerenprotest valt de term vaker: kringlooplandbouw. Maar wat is dat nou precies? Kringlooplandbouw staat voor een bedrijfsaanpak of -strategie, waarbij het belang van bedrijfsrendement, en dat van bodem, omgeving,  biodiversiteit en klimaat hand in hand gaan.

De werkgroep Vier Jaargetijden wilt u als burger (en boer!) in begrijpelijke taal laten zien wat kringlooplandbouw behelst. Waarom zitten de belangrijkste voorwaarden voor kringlooplandbouw onder de grond? Waarom was dat bedrijf van uw opa en oma met zowel aardappels, winterpeen, kippen als koeien zo gek nog niet? Waarom is het voor een boer soms nog niet zo makkelijk om kringloopboer te worden? En tot slot: wat kunt u doen bij het nastreven van kringlooplandbouw?

De Vier Jaargetijden van W&W zou zichzelf niet zijn als we dit niet combineren met een wandeling over een (kaas)boerderij, die een kringloop nastreeft. Hier kunt u met eigen ogen zien waar het allemaal over gaat. Bij goed weer wandelen we ook door de wei.

 

Waar en wanneer?

Datum Zaterdag 29 Februari 2020
Aanvang 10:00 – 12:30
Startplaats In de hooiberg van Geerweg 5, 2381 LT Zoeterwoude

 

Wilt u aan deze activiteit meedoen?

Aanmelden graag per email: vierjaargetijden1@gmail.com

Kosten

Iedereen kan bij deze activiteit aanhaken. Leden van de VANL Wijk & Wouden kunnen uiteraard gratis deelnemen, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 3 euro per persoon. Ter plekke is aanmelding mogelijk als W&W-lid.

 

                                                     -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Wijk & Wouden is het landelijke gebied tussen de steden Leiden, Alphen a/d Rijn, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. De agrarische bedrijven in deze regio zijn voortdurend in beweging, terwijl de ontwikkelingen in de rest van het landelijk gebied ook doorgaan, denk aan woningbouw, verkeer, recreatie e.d. De vereniging Wijk & Wouden zet zich in voor dit gebied door zowel agrarische ondernemers als burgers in steden en dorpen bij deze veranderingen te betrekken.

Hiertoe organiseert het comité De Vier Jaargetijden van Wijk & Wouden jaarlijks diverse evenementen. Niet alleen voor leden, maar voor alle in- en omwonenden. Wie wil, kan erbij zijn!

Deelname is op eigen risico.

Voor nadere informatie: Tonny de Groot 06-12761275 of Jack Luiten 06-82575034