Ruim 25 belangstellenden hebben afgelopen zondag meegedaan aan de Krokuswandeling van Wijk en Wouden. De wandeling tussen Hazerswoude en Alphen aan de Rijn was vorige week uitgesteld vanwege storm, kou en regen. De deelnemers genoten nu niet alleen van veel beter weer en een mooie omgeving, maar kregen voorts volop informatie over de natuur, de ruilverkaveling, het watersysteem van het poldergebied en de oorzaken van de verdwijnende weidevogels.

 

De deelnemers werden ontvangen in de behuizing van de werkgroep weidevogels in Hazerswoude-Dorp, gevestigd op de voormalige melkveehouderij van Jan Kerkvliet. Dit bedrijf, gevestigd aan het Spookverlaat, was tevens vertrekpunt van de krokuswandeling. Voordat het zover was gaf Kerkvliet een schets van het ontstaan van de polders in dit deel van Zuid-Holland.

 

De bezoekers kwamen er snel achter dat Kerkvliet een kenner is van dit gebied en de geschiedenis ervan. Zo vertelde hij over de dijken, de ontvening van het gebied, de polders en de bijbehorende molens, waarvan de meeste dateren uit de zeventiende eeuw. Na de koffie ging het gezelschap met Kerkvliet op stap voor een wandeling van acht kilometer in de Riethoornse Polder.

Met het voorjaar in zicht kon de gastheer onderweg ook veel details geven over het ontstaan en de aanleg van bossen in de omgeving en hoe een zeer actieve werkgroep probeert dat zo goed mogelijk te onderhouden. Het was een boeiend verhaal, dat terugging tot de gevolgen van de Sint Elisabethsvloed in 1421 en de herkomst van de naam Spookverlaat. Na afloop was er voor iedereen een prima smakende zelfgemaakte vegetarische soep met een voorjaarstintje. Wijk en Wouden kan terugzien op een zeer geslaagd evenement.

Mochten de deelnemers interesse hebben in het recept van de linzensoep:     https://youtu.be/OpFFRAnXa3U