Zonnig weer geeft winterwandeling extra glans

 

Wijk en Wouden kan terugkijken op een zeer geslaagde excursie naar natuurgebied De Wilck. Er was behoorlijke belangstelling om er met medewerkers van Staatsbosbeheer op uit te trekken en tekst en uitleg te krijgen over dit Natura 2000-gebied. De deelnemers aan deze winterwandeling troffen het: het was stralend, helder weer en in De Wilck viel genoeg te zien. De inschrijving kwam wat haperend op gang, maar uiteindelijk stonden bijna veertig namen op de deelnemerslijst. Ze verzamelden zich op het melkvee- en pluimveebedrijf van Joost Wesseling en Sophie de Groot aan de Burmadeweg in Zoeterwoude. In het pluimveebedrijf gaven beide ondernemers in het kort een toelichting op de geschiedenis van hun bedrijf en de huidige activiteiten. Onder leiding van twee enthousiaste medewerkers van Staatsbosbeheer, Astrid Bennink en Mark Kras, trok het gezelschap vervolgens richting De Wilck. Ze legden uit hoe dit gebied is ontstaan en welke maatregelen Staatsbosbeheer neemt om vooral de vogelstand positief te beïnvloeden. De zeldzame kleine zwaan is er voorheen meerdere keren gesignaleerd en indrukwekkend is het enorme aantal smienten, dat hier in de wintermaanden foerageert. De bezoekers kregen uitleg over onder meer waterstanden, weidevogels, predatie, het inklinken van veengrond, de vegetatie in het gebied, roofvogels en de samenwerking met omringende veehouders. Mede dankzij het heldere weer konden tijdens deze excursie heel wat verschillende soorten vogels worden gespot. Van wulpen en een torenvalk tot een zwerm kieviten en een kiekendief. Even kreeg menig deelnemer op deze mooie zaterdag in januari het gevoel, dat het voorjaar al was aangebroken.