De VANL Wijk & Wouden zal in het lopende jaar 2021 geen contributierekeningen naar de leden versturen. Dit blijkt uit een brief die de leden een dezer in de bus hebben gekregen.

Het bestuur heeft dit onlangs besloten aangezien er ook dit geen of amper activiteiten zijn, waar leden aan kunnen meedoen. Onze vereniging kan dit gebaar maken omdat hij kan terugvallen op financiële reserves. Het is het tweede achtereenvolgende jaar dat onze vereniging door corona geen bijeenkomsten kan organiseren.

Het blijft onvoorspelbaar wanneer W&W weer in actie kan komen, te meer daar de vaccinatiecampagne bepaald niet vlekkeloos verloopt. Wellicht dat in de tweede helft van dit jaar weer een en ander georganiseerd kan worden.

Dat is een goede reden om deze site (www.wijkenwouden.nl) in de gaten te houden. Daar treft u ook informatie aan over de naderende Polderdagquiz 2021, die op woensdag 12 mei a.s. wordt gehouden (aanvang 20.00 uur).