Het zal geen verrassing zijn: de jaarlijkse Polderdag gaat op Hemelvaartsdag (13 mei a.s.) ook dit jaar niet door. Dat heeft niets te maken met de beëindiging van de activiteiten van de Stichting Land van Wijk & Wouden, maar alles met corona-epidemie.

Om de Polderdag ‘levend te houden’ wordt op de avond ervoor de Polderdagquiz 2021 gehouden. De Groene Klaver (DGK) heeft de handschoen opgepakt en wil graag verder met de Polderdag. Want het zou zonde zijn als de Polderdag definitief van de agenda verdwijnt.

Daarom hebben de DGK en de samenwerkende agrarische natuurverenigingen Geestgrond, Santvoorde, VanAde , en Wijk en Wouden de krachten gebundeld. De Polderdagquiz 2021 start op woensdag 12 mei a.s. om 20.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen kan meedoen – in groepsverband, maar ook individueel – aan deze quiz, die zich toespitst op ‘de werkgebieden’ van de vier natuurverenigingen, staat in een brief aan de leden van de vier ANV’s. En meedoen is eenvoudig: klik de link www.wooclap.com/POLDERDAG aan de rest wijst zichzelf (aanmelding met emailadres of social media account).

Op het platteland is altijd wel iets te bekijken en te beleven. Wij hopen dat dit ook uit de quiz naar voren komt. Van harte aanbevolen.