Op 30 januari organiseerde agrarisch collectief De Groene Klaver een startbijeenkomst over plas-dras gebieden voor weidevogels. Komend seizoen realiseert De Groene Klaver samen met deelnemers dertig plas-dras gebieden. Een flinke toename sinds de start in 2016 toen nog maar vier plas-dras gebieden werden gerealiseerd. Tijdens deze middag benadrukte de veldcoördinator van collega collectief Rijn, Vecht & Venen het belang van plas-dras gebieden voor weidevogels.

Op 15 februari a.s. hebben de deelnemers de plas-dras gebieden met behulp van zonnepompen weer onder water. Plas-dras is het bewust vernatten van een gedeelte van het weiland om een betere leefomgeving voor weidevogels te creëren. Met name de kievit, de tureluur en de grutto profiteren hiervan. In het vroege voorjaar verzamelen de grutto’s en andere weidevogels zich rondom de plas-dras gebieden. Later in het seizoen foerageren de weidevogels met hun kuikens rondom de plas-dras gebieden.

René Faber, veldcoördinator van collectief Rijn, Vecht & Venen beheert met zijn collega’s 120 plas-dras gebieden tussen Amsterdam en Woerden en is enthousiast over het effect ervan. Hij nam de aanwezigen mee in hetgeen wat wel en niet werkt om plas-dras gebieden optimaal te laten functioneren.

Aad Zonneveld, bestuurslid van De Groene Klaver kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst: “Een plas-dras heeft een enorme aantrekkingskracht voor weidevogels. Afgelopen jaren is het aantal plas-dras gebieden in ons werkgebied flink toegenomen. Voor De Groene Klaver is een plas-dras een waardevolle aanvulling op ons gebiedsmozaïek, maar dit kan alleen door de bereidwilligheid en inzet van onze deelnemers voor weidevogels.”