Goed bezochte excursie in Zoeterwoudse Geerpolder 

De bij zorgt als een van de belangrijkste bestuivende insecten voor een groot deel van de biodiversiteit en onze voedselvoorziening. Maar…. de bij zit in de knel. Dat vraagt om actie. Vele initiatieven worden ontplooid om deze insecten te hulp te schieten. 42 Boeren in de omgeving van Leiden zetten zich in voor het project Boeren voor Bijen met als doel de bijen letterlijk en figuurlijk meer ruimte te geven.

Ruim veertig belangstellenden kwamen eind juni naar boerderij ’t Geertje in Zoeterwoude, waar de aftrap werd gegeven voor een excursie van de VANL Wijk en Wouden. ‘Boeren voor bijen’ is een project van De Groene Klaver, een samenwerkingsverband van vier regionale VANL’s.

Circa 250 boeren

Het was geen toeval dat voorzitter Theo van Leeuwen van de Groene Klaver, zelf woonachtig in de Geerpolder, de bezoekers met eigen ogen wilde laten ervaren hoe boeren zich inzetten voor dit doel. Men werkt momenteel aan een initiatief om het project vanaf 2019 een vervolg te geven in meerdere gebieden in Zuid Holland. Hierbij zullen naar verwachting circa 250 boeren aanhaken. Zijn dochter Marieke, zelf beroepsmatig betrokken bij het project, gaf voorafgaand aan de wandeling over de bedrijven uitleg over ‘Boeren voor bijen’.

Naast overheden als gemeenten en provincies en tal van organisaties voor landschapsbeheer is het niet vreemd dat boeren meedoen; ze bezitten en beheren rond 70% van het buitengebied en de agrariërs hebben tal van mogelijkheden: slootkanten, boomgaarden, erfranden enz. Het is een leerproces, maar de eerste resultaten zijn er. En dit moedigt onze deelnemers aan om meer te doen”, aldus Van Leeuwen.

Het veld in
De leden van Wijk en Wouden gingen zelf het veld in om meer te weten te komen over insecten en in het bijzonder de bijen. Er zijn veel soorten bijen en bestuiving vindt plaats door een diversiteit van insecten, zoals wilde bijen, zweefvliegen, dagvlinders en ook de honingbij. De belangstellenden kregen langs de Noord Aa tekst een uitleg van Gerard v.d. Klugt (IVN Leidse regio) en Aletta van der Zijden, vegetatiedeskundige en goed bekend met landschapsbeheer.

De excursie kreeg, wandelend en fietsend op weg naar enkele boerenbedrijven in de buurt, een vervolg. Het weer zat mee, het was een prachtige zonnige dag, waardoor de deelnemers extra konden genieten van wat de natuur in deze mooie polder te bieden heeft. Een wandeling over de dijk, een ritje op de platte wagen, het hoorde er allemaal bij op deze zeer geslaagde dag.

Schrale, arme grond
Theo van Leeuwen liet op z’n eigen bedrijf zien, dat een klein initiatief de bij kan helpen. Op een hoekje schrale, arme grond, voorheen afgedekt met betonnen platen, groeien nu allerlei planten, waar de bij zich thuis voelt. Soms hoef je niet veel te doen om de natuur een handje te helpen. De excursie werd afgesloten met een heerlijke lunch met overwegend producten uit het land van Wijk en Wouden.