De documentaireserie ‘Boeren tussen Steden’ over melkveehouders in de westelijke uitloper van het Groene Hart wordt uitgezonden op TV West. De eerste aflevering was te zien op vrijdag 31 juli om 17.00 uur. De serie bestaat uit agrarische ‘portretten’, waarin telkens één agrarisch bedrijf in Leidschendam en Stompwijk centraal staat.  Uitzending van de negende en laatste aflevering van de serie is op vrijdag 25 september .

De documentaires zijn gemaakt door de onlangs overleden Jacques van Herten en zijn vrouw Desi Goudman. Kort na voltooiing van deze ‘monsterproductie’ werd Van Herten ernstig ziek. Deze ziekte kwam hij niet meer te boven. Uitzending van Boeren tussen Steden is volgens de werkgroep* een eerbetoon aan deze filmmaker.

De agrarische bedrijvigheid en het groene buitengebied tussen Den Haag, Zoetermeer, Leiden en Leidschendam-Voorburg raken in de verdrukking. Die druk zal toenemen door o.m. meer recreatie, natuurontwikkeling en strengere regels op het gebied van milieu, klimaat en dierenwelzijn. Als de veranderingen in het huidige tempo doorgaan zal binnen afzienbare tijd een handjevol agrarische ondernemers in dit gebied overblijven.

De vraag is wat er de komende 10 tot 20 jaar gaat gebeuren met dit unieke weidegebied. Tegen die achtergrond vertellen boeren over hun bedrijf van vandaag en blikken ze in de serie vooruit. Voorts gaan ze in op de hindernissen, die ze vandaag en (over)morgen moeten nemen om hun bedrijf voort te kunnen zetten. Het agrarisch erfgoed van de beroepsgroep is deels al verdwenen. Nieuwe verbindingen zijn nodig tussen stad en platteland (v.v.), zodat het groene gebied meerwaarde biedt voor zowel bewoners als ‘omwoners’.

Uitzending van de serie is om meerdere redenen actueel: de gemeente Leidschendam Voorburg is bezig met een gebiedsanalyse voor een toekomstvisie op het buitengebied Stompwijk. Voorts accepteren de boeren het plan niet van het kabinet om het eiwitgehalte in veevoer te verlagen. Het merendeel  van de agrarische ondernemers heeft er een neventak bij (van boerderijeducatie tot paardenstalling) om het bedrijf op de been  te houden.

De afleveringen van ‘Boeren tussen Steden’ zijn ook via de website Omroepwest.nl en de Omroep West app zowel live als via ‘gemist’ te bekijken. De regionale zender TV West is landelijk te zien via digitale tv-ontvangers (onder meer Ziggo kanaal 30 / KPN kanaal 512) en online via de gratis Omroep West app en de website Omroepwest.nl. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden van ontvangst.

-x-x-x-x-x-x-x-

 

Noot voor de redactie

*Naast de makers maakten van de werkgroep deel uit Leo en Petra Oliehoek, Vicky van der Krogt en Jack Luiten

Voor nadere informatie en contact met de werkroep kunt u contact opnemen met Jack Luiten (06 8257 50340) en Desi Goudman desigoudman@ziggo.nl  Zie ook www.boerentussensteden.nl

Omroep West: communicatie@omroepwest.nl, zie www.omroepwest.nl/boerentussensteden