Quno Onderwater voert het woord in café De Meester, die bomvol was bij op de openingsavond van de verlichte boerderijenroute.

 

“in deze tijd hebben onze boeren behoefte aan hoop en nog veel meer aan perspectief. Laten we er niet omheen draaien, maar met de huidige plannen zien we zo goed als al onze boeren verdwijnen uit het landschap. En juist wij als overheid zijn verplicht om perspectief aan onze boeren.”

Dit zei wethouder Mathieu Paardekooper (o.m. Cultuur) van Zoeterwoude ter gelegenheid van de opening van de Verlichte boerderijenroute. Hij trok een vergelijking tussen noodzakelijke investeringen van een vrachtautobedrijf en een veehouder, die een nieuwe stal moeten bouwen om aan alle milieueisen te voldoen.  “Een vrachtauto kun je na 5 jaar inruilen, maar een nieuwe stal niet.”

Voorzitter Quno Onderwater van Wijk en Wouden, de vereniging die het initiatief nam voor de boerdeijenroute, wees er nog eens fijntjes op, dat het toch echt de boeren zijn, die het landelijk gebied hebben gemaakt tot wat het nu nog steeds is.  Volgens Onderwater is te lang óver boeren gesproken en óver boeren gedebatteerd, zonder goed in gesprek te gaan mét die boeren.

Ongelooflijk

De Wijk en Wouden-voorzitter wees op het rapport Remkes en noemde het ongelooflijk, dat juist een door de wol geverfde bestuurder als Johan Remkes onlangs nog signaleerde, dat de boeren moeten worden gehoord.

De klassieke botsing tussen enerzijds de stad, de stedelijke omgeving en anderzijds het platteland manifesteert zich nu opnieuw. “We zijn er nog lang niet en er zullen, wat het stikstofdossier betreft, aanvaardbare oplossingen voor de boeren moeten komen.” Dat zal er volgens hem toe leiden, dat er ook van de kant van de boeren aanpassingen worden gevraagd.

Eeuw na eeuw

Onderwater sloot in filosofische bewoordingen af en wees op de soms eeuwen oude boerderijen, waar al die tijd dagelijks bedrijvigheid was en nog steeds is. Generaties boeren hebben stormen doorstaan en tegenslagen overwonnen. “U zou uw handen eens langs die muren van die boerderijen moeten laten glijden om een gevoel te krijgen, wat daar eeuw na eeuw allemaal is gepasseerd om te overleven. Als  muren eens zouden kunnen praten….!”