Wat wordt verstaan onder ‘kringlooplandbouw’? Die vraag trok op zaterdag 29 februari jl. bijna dertig belangstellenden naar Zoeterwoude, waar Marieke van Leeuwen (LTO) een inleiding hield over dit onderwerp. Bij die gelegenheid werd de theorie gekoppeld aan de praktijk, want na afloop werd een kijkje genomen op het ernaast gelegen biologische melkveebedrijf van haar broer Freek.Het comité De Vier Jaargetijden van Wijk & Wouden had met de uitnodiging raak geschoten: één op de vijf aanwezigen is zelf boer en zij mengden zich volop in de discussie. Om zeker te zijn van voldoende ‘praktijkgehalte’ waren twee veehouders uitgenodigd om een reactie te geven op de inleiding: Quno Onderwater uit Zoeterwoude en Paul Verkleij uit Hazerswoude. De eerste heeft een bedrijf kleinschalig melkveebedrijf, terwijl zijn collega een groot bedrijf runt met rond 250 melkkoeien.

Maatwerk per bedrijf
Ondanks verschillen in bedrijfsstijl hanteren beiden een eigen route om het milieu te ontzien en zo duurzaam mogelijk te werken. Naast milieufactoren als bodem en water spelen tegelijkertijd tal van andere belangen als biodiversiteit, klimaat, landschap en dierenwelzijn. De eindconclusie van Marieke was helder: voor kringlooplandbouw is maatwerk per bedrijf nodig en de basis wordt gevormd door een gezonde bodem.

 

De deelnemers konden aansluitend naar een filmpje kijken over het melkveebedrijf van Freek van Leeuwen, waar ook kaas wordt gemaakt. Het filmpje is er een in de serie ‘Boeren tussen steden’, waarvan de negen afleveringen in de maanden maart en april in deze regio worden uitgezonden. De filmische beeld van het bedrijf konden bezoekers daarna zelf in de praktijk gaan bekijken.

Technische voorzieningen
Na een wandeling over de dijk of de Geerweg gaf Freek op meerdere plekken van zijn  melkveebedrijf tekst en uitleg over vooral technische voorzieningen om kringlooplandbouw na te streven. Hoe om te gaan met dierlijke mest (in de stal, de opslag, de verwerking en verspreiding op het land) speelt daarbij een belangrijke rol. Aansluitend konden bezoekers een kijkje nemen in de kaasmakerij  en -opslag.

De afsluitende wandeling door het weiland ging niet door, omdat in het begin van de middag de eerste buien vielen én het niet meer ophield met regenen. De meeste deelnemers gingen wél naar huis met een heerlijk stukje boerenkaas.

 

.