Het bestuur heeft besloten om vanwege de corona-ontwikkelingen de aangekondigde Algemene Ledenvergadering Wijk en Wouden (W&W) van donderdag 19 maart a.s. niet door te laten gaan. De beperking van risico’s in verband met het virus staat nu voorop. Of en zo ja, wanneer die vergadering van de AVNL Wijk en Wouden wél wordt gehouden, is op dit moment niet duidelijk. We zullen u hierover tijdig informeren.

 

Om van deze gelegenheid gebruik te maken hierbij een korte terugblik op de activiteiten van De Vier Jaargetijden (het comité van W&W) van het afgelopen jaar:

2019:                     

Maart                    Wandeling Riethoornse Polder in Hazerswoude met 25 deelnemers;

Juni                        Midzomernacht bij Ge Overdevest in Zoeterwoude met kunst en muziek met 35

                               Deelnemers;

Oktober                Vleermuizentocht Geerweg met 35 deelnemers;

November            Happen&Trappen, Gelderswoude/Zoeterwoude/Benthuizen) met 100 deelnemers.

2020:

Februari                Kringlooplandbouw met 26 deelnemers.

 

Alhoewel de AV niet doorgaat, heeft de kascommissie intussen de financiën 2019 van Wijk en Wouden goedgekeurd. Er is een bedrag van 813 euro aan de reserves toegevoegd.

Het volledige financiële overzicht kunt U opvragen bij de penningmeester vierjaargetijden1@gmail.com

Het comité De Vier Jaartijden gaat verder met de voorbereidingen van nieuwe activiteiten in 2020 (met alle slagen om de arm i.v.m. het Corona-virus). Zodra die vaststaan, hoort u weer van ons.

Uiteraard hopen u te zien op een van onze activiteiten in de loop van dit jaar.

Tot slot: mocht u zelf als lid ideeën of suggesties hebben voor activiteiten of – zoals eerder al gevraagd – voor een GROTERE activiteit, dan kunt u die op bovengenoemd emailadres doorgeven. Alvast bedankt.