’s Morgens je eigen aardappelen sorteren, op het land zelf je spruiten plukken en ’s avonds vers op tafel. Meerder leden van Wijk en Wouden, die op zaterdag 3 november jl. deelnamen aan de excursie ‘bezoek aan de akkerbouw’, hebben het gedaan. Ze troffen het in meer opzichten, want het was stralend excursieweer.
Zo’n 35 belangstellenden waren naar Hazerswoude-Dorp gekomen om aan het Westeinde een kijkje te nemen op een tweetal akkerbouwbedrijven. Enno Knibbe teelt naast tarwe, suikerbieten, uien en aardappelen en heeft zich gespecialiseerd in spruiten (18 ha.) Lennart Zegwaard teelt naast uien, (voer)bieten en tarwe vooral veel aardappelen (40 ha).

De bezoekers splitsen zich in twee groepen en kregen op beide bedrijven een rondleiding met toelichting op het afgelopen teeltseizoen. De oogst verloopt dankzij gunstig herfstweer redelijk voorspoedig, maar is nog niet voorbij. Van zowel de aardappelen als vooral spruiten moet nog een deel worden geoogst. De spruitenoogst duurt nog wel enkele maanden. Beide Hazerswoudse akkerbouwers waren goed te spreken over het nog lopende seizoen 2018-2019. Ze hebben hun producten de afgelopen warme, droge zomer constant kunnen beregenen. Hierdoor zijn de opbrengsten per hectare  goed tot zeer goed (op de uien na) en de prijsvorming voor de diverse producten is tot op heden eveneens positief.

De gasten werden ook bijgepraat over de aanleg van grote elektriciteitsmasten van Tennet, die op het land van beide akkerbouwers zijn gebouwd. De bouw van dit megaproject zit in de eindfase: een deel van de gebruikte grond is al in oorspronkelijke staat teruggebracht. De ontvangende boeren en ook Wijk en Wouden kregen na afloop volop enthousiaste reacties, waaronder die van deelnemers die nog nooit van hun leven bij een akkerbouwer op bezoek waren geweest.