Het gevaar voor jonge weidevogels komt niet langer alleen maar vanaf de grond. De jacht van roofvogels op pullen en kuikens neemt hand over hand toe.

Veehouder Quno Onderwater, die in Zoeterwoude jaarlijks vele nesten op zijn weilanden heeft, noemt de buizerd (smalend) de ’vliegende vos’. ,,Talloze keren per dag zag ik een buizerd uit de lucht duiken om een jonge vogel te pakken. Lees verder.