Beste leden van Wijk en Wouden,

 

Op 29 februari jl. was de eerste bijeenkomst van Wijk en Wouden in het nieuwe jaar. Het betrof een themabijeenkomst over Kringlooplandbouw in de hooiberg van de (‘oude’) Vierhuizen. Naar nu blijkt is het waarschijnlijk ook de laatste van het jaar 2020 geweest. De Covid-19 epidemie veroorzaakt veel menselijk leed en richt volop economische en maatschappelijke schade aan.

We hadden voor dit jaar een reeks activiteiten gepland, zoals een bijeenkomst / herdenking bij de Jolly Duck (bommenwerper, die in De Geer naar beneden kwam), tekst / uitleg over de Nieuwe Driemanspolder met excursie, een bijeenkomst over de bodemdaling (veengrond) met excursie, een Midzomernacht-activiteit, kortom er waren plannen en ideeën genoeg.

De ellende voor onze vereniging begon met het noodgedwongen schrappen van de Algemene Vergadering (19 maart jl.). En toen was het klaar. Intussen heeft het bestuur besloten om voor het lopende jaar 2020 geen contributie te heffen. Laten we hopen dat we volgend jaar weer wél een contributienota kunnen versturen.

Tot slot: we hebben eerder een oproep gedaan aan leden om suggesties te doen voor bijeenkomsten. Heeft u een voorstel of suggesties? Geef ze aan ons door. Dit geldt ook voor een wat groter opgezet evenement, dat we komend jaar willen gaan houden.

 

Voor de helderheid: we dutten niet in en gaan weer aan de slag, zodra de Corona-regels daar ruimte voor geven. We zullen u tijdig op de hoogte stellen. Hou onze website (https://www.wijkenwouden.nl) in de gaten. Blijf gezond en hou het hoofd koel!

 

Jack Luiten, secretaris, namens bestuur ANVL Wijk en Wouden.