Activiteiten 2018

Aardappelen en spruiten, verser op tafel kan niet…..

18 november 2018

Excursie op tweetal akkerbouwbedrijven
’s Morgens je eigen aardappelen sorteren, op het land zelf je spruiten plukken en ’s avonds vers op tafel. Meerder leden van Wijk en Wouden, die op zaterdag 3 november jl. deelnamen aan de excursie ‘bezoek aan de akkerbouw’, hebben het gedaan. Ze troffen het in meer opzichten, want het was stralend excursieweer.

Zo’n 35 belangstellenden waren naar Hazerswoude-Dorp gekomen om aan het Westeinde een kijkje te nemen op een tweetal akkerbouwbedrijven. Enno Knibbe teelt naast tarwe, suikerbieten, uien en aardappelen en heeft zich gespecialiseerd in spruiten (18 ha.) Lennart Zegwaard teelt naast uien, (voer)bieten en tarwe vooral veel aardappelen (40 ha).

De bezoekers splitsen zich in twee groepen en kregen op beide bedrijven een rondleiding met toelichting op het afgelopen teeltseizoen. De oogst verloopt dankzij gunstig herfstweer redelijk voorspoedig, maar is nog niet voorbij. Van zowel de aardappelen als vooral spruiten moet nog een deel worden geoogst. De spruitenoogst duurt nog wel enkele maanden. Beide Hazerswoudse akkerbouwers waren goed te spreken over het nog lopende seizoen 2018-2019. Ze hebben hun producten de afgelopen warme, droge zomer constant kunnen beregenen. Hierdoor zijn de opbrengsten per hectare  goed tot zeer goed (op de uien na) en de prijsvorming voor de diverse producten is tot op heden eveneens positief.

 

 

 

Tennet

De gasten werden ook bijgepraat over de aanleg van grote elektriciteitsmasten van Tennet, die op het land van beide akkerbouwers zijn gebouwd. De bouw van dit megaproject zit in de eindfase: een deel van de gebruikte grond is al in oorspronkelijke staat teruggebracht. De ontvangende boeren en ook Wijk en Wouden kregen na afloop volop enthousiaste reacties, waaronder die van deelnemers die nog nooit van hun leven bij een akkerbouwer op bezoek waren geweest.

Boeren zetten zich in voor bijen

4 September 2018

Goed bezochte excursie in Zoeterwoudse Geerpolder 

De bij zorgt als een van de belangrijkste bestuivende insecten voor een groot deel van de biodiversiteit en onze voedselvoorziening. Maar…. de bij zit in de knel. Dat vraagt om actie. Vele initiatieven worden ontplooid om deze insecten te hulp te schieten. 42 Boeren in de omgeving van Leiden zetten zich in voor het project Boeren voor Bijen met als doel de bijen letterlijk en figuurlijk meer ruimte te geven.

Ruim veertig belangstellenden kwamen eind juni naar boerderij ’t Geertje in Zoeterwoude, waar de aftrap werd gegeven voor een excursie van de VANL Wijk en Wouden. ‘Boeren voor bijen’ is een project van De Groene Klaver, een samenwerkingsverband van vier regionale VANL’s.

Circa 250 boeren

Het was geen toeval dat voorzitter Theo van Leeuwen van de Groene Klaver, zelf woonachtig in de Geerpolder, de bezoekers met eigen ogen wilde laten ervaren hoe boeren zich inzetten voor dit doel. Men werkt momenteel aan een initiatief om het project vanaf 2019 een vervolg te geven in meerdere gebieden in Zuid Holland. Hierbij zullen naar verwachting circa 250 boeren aanhaken. Zijn dochter Marieke, zelf beroepsmatig betrokken bij het project, gaf voorafgaand aan de wandeling over de bedrijven uitleg over ‘Boeren voor bijen’.

Naast overheden als gemeenten en provincies en tal van organisaties voor landschapsbeheer is het niet vreemd dat boeren meedoen; ze bezitten en beheren rond 70% van het buitengebied en de agrariërs hebben tal van mogelijkheden: slootkanten, boomgaarden, erfranden enz. Het is een leerproces, maar de eerste resultaten zijn er. En dit moedigt onze deelnemers aan om meer te doen”, aldus Van Leeuwen.

Het veld in

De leden van Wijk en Wouden gingen zelf het veld in om meer te weten te komen over insecten en in het bijzonder de bijen. Er zijn veel soorten bijen en bestuiving vindt plaats door een diversiteit van insecten, zoals wilde bijen, zweefvliegen, dagvlinders en ook de honingbij. De belangstellenden kregen langs de Noord Aa tekst een uitleg van Gerard v.d. Klugt (IVN Leidse regio) en Aletta van der Zijden, vegetatiedeskundige en goed bekend met landschapsbeheer.

De excursie kreeg, wandelend en fietsend op weg naar enkele boerenbedrijven in de buurt, een vervolg. Het weer zat mee, het was een prachtige zonnige dag, waardoor de deelnemers extra konden genieten van wat de natuur in deze mooie polder te bieden heeft. Een wandeling over de dijk, een ritje op de platte wagen, het hoorde er allemaal bij op deze zeer geslaagde dag.

Schrale, arme grond
Theo van Leeuwen liet op z’n eigen bedrijf zien, dat een klein initiatief de bij kan helpen. Op een hoekje schrale, arme grond, voorheen afgedekt met betonnen platen, groeien nu allerlei planten, waar de bij zich thuis voelt. Soms hoef je niet veel te doen om de natuur een handje te helpen. De excursie werd afgesloten met een heerlijke lunch met overwegend producten uit het land van Wijk en Wouden.