Activiteiten 2016

‘Trappen voor je Prakkie’ 18 november 2016

Met 95 deelnemers en vele vrijwilligers kijken we terug op een geslaagde avond!

Filmpje gemaakt door Midvliet: https://www.youtube.com/watch?v=pKxxJVsY6wo&feature=youtu.be

Samenvatting van de film 400 jaar Meerpolder die op de laatste locatie gedraaid is door Gerrit van Doornen:

Wij zien U graag terug bij een van onze volgende activiteiten!

Polder poëzie per boot 10 september 2016

Een boottocht door Stompwijk en Zoeterwoude met verrassende poëzie.

(Onder)water in het Westeinde 27 mei 2016

Op 27 mei 2016 heeft Quno Onderwater in het bijzijn van ongeveer 25 deelnemers op de bijeenkomst van het comitee de 4-Jaargetijden zijn visie gegeven over hoe om te gaan met de natuur en toch een gezonde boerenbedrijf te runnen.
Onder het genot van een kopje koffie of thee, zittend op de strobalen begon hij verrassend het publiek uit te nodigen om met vragen te komen als kapsok voor zijn verhaal. Aan verschillende deelnemers werd gevraagd wat zij specifiek wilden weten.
Enkele onderwerpen:

“Wat versta je onder duurzaam beheer?”..
In de loop der jaren steeds minder bestrijdingsmiddelen, steeds minder kunstmest, een gemiddeld langere levensduur van de melkkoe. De koe moet het verdienen en moet dus lekker en goed gras kunnen eten, en dus is een rijk bodemleven van groot belang. Zo kan hij toch een econimisch resultaat behalen met zoveel mogelijk rekening houden met de natuur, hetgeen zich weerspiegelt in een ruime vertegenwoordiging van weidevogels. Na een dip in de jaren 2010 en 2011, voornamelijk door predatie( Reintje is in dit verband niet zijn vriend) zit er nu weer een stijgende lijn in met alle eenden (wilde – kuif – krak- en slobeend) en ook de grutto, tureluur, kievit en scholekster zijn goed vertegenwoordigd. Ook een kritische noot vanuit het publiek werd vakkundig gepareerd.

“wat is onderwater drainage?”
Een boeiend betoog volgde, compleet met flipover tekeningen, van de drainage die op pakweg een meter diep op enkele percelen is aangebracht, waardoor vooral de extreme droogte (en dus inklinking van de veengrond) deels wordt tegengegaan,maar ook de winterpiek wordt afgevlakt, waardoor in voorjaar en najaar een week extra weidegang gerealiseerd kan worden.
“Waarom geen biologische boer?”

Om biologisch te boeren zou er minder vee op het huidige areaal (35 ha) kunnen lopen, tegen weliswaar een betere melkprijs. Momenteel zit hij al dicht op de norm van biologisch boeren, maar wel een grotere veestapel.
Alles hangt met alles samen, als ondernemer wordt je met grote regelmaat voor keuzes gesteld die mede je bedrijfsvoering bepalen voor de volgende jaren. Grote investeringen leggen een grote druk op de bedrijfsvoering. Maar bovenal begint het met liefde en eerbied voor dier en natuur.

Het was een leerzaam avondje met veel interactie …..