Activiteiten 2013

Inpolderingscursus Oostvlietpolder 26 oktober 2013

In hun pogingen de stad meer bij het platteland te betrekken voerde het comite De Vier Jaargetijden ons naar een polder die in dit opzicht bijzonder is. De Oostvlietpolder is de laatste nog open polder binnen de Leidse gemeentegrens.
Zo dicht bij de stad stond de Oostvlietpolder tijdenlang te boek als een “planologisch gekkenhuis”. De laatste jaren hebben belangenstrijden, inzichten en daadwerkelijke ontwikkelingen over elkaar heen getuimeld. Een gepland bedrijventerrein waartoe de eerste aanzetten al waren genomen is voor het moment dan tóch afgeblazen. Leiden kan weer even groen ademhalen; grasland en volkstuinen blijven vooralsnog het beeld van de Oostvlietpolder bepalen.
Ongeveer 25 deelnemers aan de inpolderingscursus verzamelden zich op het veehouderijbedrijf dat Wilbert van der Post enkele jaren geleden van zijn ouders heeft overgenomen. De boerderij ligt in een planologisch wat rustiger hoekje van de Oostvlietpolder en Wilbert heeft het aangedurfd om flink in zijn bedrijf te investeren. Toch is er alweer nieuwe onrust, nl. de plannen voor de nieuwe verkeersweg de Rijnlandroute die ook stukken grasland van Wilbert zijn bedrijf wil gaan afsnoepen.

Het begon met een uitleg op de boerderij zelf. Boeiend was het om een in fotopresentatie te zien hoe ook in de jaren ’60 in het bedrijf is geinvesteerd met de bouw van een grupstal en in dezelfde fotopresentatie deze stal in modernere tijden weer afgebroken te zien worden. Een van Wilbert’s recente investeringen is de melkrobot. De meeste mensen hadden vooraf wel het besef dat het daarbij niet gaat om een blikken mannetje met in de ene grijparm een krukje en in de andere een emmer, maar wat het dan wél is, bleef interessant om aan het werk te zien. De koeien leken er vrij ontspannen bij.

Tijd om naar buiten te gaan. Het grasland van de boerderij ligt in de nabijheid van de hoge bomen van het recreatiegebied de Vlietlanden. Na enig wandelen kwamen we vanuit het land van Wilbert’s boerderij in een aangrenzend deel van de Oostvlietpolder dat er op het eerste gezicht nog oorspronkelijk agrarisch uitziet, maar waarin onlangs flink wat voorzieningen zijn aangebracht. Dit met een dubbel doel, nl. om dit deel te stimuleren als weidevogelgebied en bovendien om het voor de burger toegankelijk te maken. Er zijn wandelpaden en een fietspad aangelegd, spannende “wiebelbruggetjes” voor kleine en grote kinderen en een vogelkijkkooi. Tijdens het broedseizoen gaat de polder voor recreanten op slot, maar daarbuiten kan er gewandeld en gefietst worden.
Dit deel van de Oostvlietpolder gaat nu door het leven als “’t Vogelhoff” en is in beheer bij stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Van deze stichting was gids Maarten v.d. Valk met de groep mee het land in gegaan en hij heeft alle details en achtergronden van “’t Vogelhoff” toegelicht.

De planologie rond de Oostvlietpolder was de laatste jaren zo onrustig dat je tel dreigde kwijt te raken over hoe het er bijstond. Na een middag waarin we het ook nog met het weer troffen waren alle deelnemers aan deze inpolderingscursus weer helemaal bijgepraat en hebben we ook van Wilbert’s boerderij kennis kunnen nemen. Organiseerders en gidsen, bedankt !

Hooibouw Alert op vrijdag 2 augustus 2013

Op de warmste dag van het jaar, tegen het eind van de middag, verzamelde zo’n 10 enthousiastelingen zich voor de Hooibouw Alert, georganiseerd door comité De Vier Jaargetijden van VANL Wijk en Wouden.

Gastheer Edwin van Veldhuizen van Zuivelboederij Veldhoeve gaf een uitleg over de slootkanten die hij beheert langs het fietspad langs de Broekweg in Zoeterwoude. De gemeente is een aantal jaar geleden, bij de aanleg van het fietspad, een pilot gestart met biologisch slootkantbeheer. De bermen zijn speciaal ingezaaid en worden pas gemaaid nadat ze volledig zijn uitgebloeid. Hierdoor ontstaan er zeer bloemrijke bermen. Het maaisel krijgt vervolgens weer een biologische bestemming.

Tijdens deze uitleg had de balenpers haar werk gedaan. Met opa Veldhuizen op de trekker, de kleinkinderen naast hem en de platte wagen erachter werden 159 balen opgeladen. Na een versnapering van water of zuivel werden achter de boerderij nog zo’n 100 balen verzameld.

Na gedane arbeid was het goed rusten, met een koud biertje en een koele zeewind.

Nestvliederstocht op zondag 8 mei 2013

Op deze mooie zondagochtend waren er 15 mensen vroeg (8 uur) uit de veren gekomen om meer te weten te komen over de weidevogels. We genoten gastvrijheid op de Kaasboerderij van Rob en Miranda de Jong in het Westeinde van Zoeterwoude. De Groote Westeindse polder is een bekende weidevogelpolder.

Na een inleiding van de voorzitter van de plaatselijke weidevogelgroep, Stef Verburg, gingen in kleine groepjes onder leiding van 3 vogelaars, als gids, langs de vernieuwde maalsloot naar het midden van de polder. Zij lopen normaal ook hier om de nesten te zoeken voor de boer. Onderweg een nestje van de scholekster kunnen bewonderen.

De vogelaars legden uit op welke wijze we langzaam, enkele meters voor ons kijkend, naar de Stompwijkse vaart moesten lopen. De grutto’s en kieviten gingen de lucht in en lieten zich horen. De hazen dartelden achter en over elkaar heen.
Na een anderhalf uur teruggekomen op de boerderij lieten we ons het broodje met –uitstekende- boerenkaas goed smaken, als ook de koffie/thee.

Het net uitgekomen boekje over de 9 boerenkaasmakerijen in Zoeterwoude (in één gemeente, uniek in Nederland) vond gretig aftrek. Tevreden en voldaan ging om10.15 uur eenieder zijnsweegs.

Inpolderingscursus Gemenewegse polder op zaterdag 2 maart 2013

Op zaterdag 2 maart jl. verzamelden zich zo’n 35 buitenlui voor een Inpolderingscursus, georganiseerd door Comité De Vier Jaargetijden van de VANL Wijk en Wouden. Startpunt was dit keer de boerderij van IJsbert Corts aan de Gemeneweg te Hazerswoude Dorp, onderwerp van de ‘cursus’ de Gemenewegsepolder.

In de mooi aangeklede ruimte (met prachtige tot wel 6 meter uitvergrote foto’s van de veemarkt in de Groenoordhallen) nam gids Peter Vlasveld, aangevuld door gids Ben Oostdam, de aanwezigen mee in de geschiedenis van het gebied rond Hazerswoude Dorp. Rond 1765 werd met in totaal 26 molens de Hazerswoudse Plas drooggemalen. Langs de Westvaart, een zijvaart van de Oude Rijn, stonden in die tijd 7 molens te malen. In het kader van het 250-jarig bestaan van de Hazerswoudse Droogmakerij zijn er in de polder 7 mijlpalen geplaatst op de lokaties van deze molens. De palen staan met kun kop op NAP, waardoor prachtig te zien is hoe diep deze polder is.

Na het ‘theoretische gedeelte’ werd het tijd voor de praktijk. Langs de woonboten, de Steilrandroute volgend, namen de cursisten ter plekke een kijkje bij de palen. Ondertussen vertelden de gidsen tal van historische feiten en wetenswaardigheden. Bij vogelkijkhut ‘De Tureluur’ werd overgestapt op de Westvaartroute. Door de talrijke verschillende waterpeilen is nog prachtig te zien hoe de molens via de boezems de polder hebben leeggemalen.

Halverwege was gids Peter Vlasveld thuis aangekomen (hij woont op de plaats van molen 1 langs de Westvaart), waarna het gezelschap via de Vierheemskinderenweg en de Gemeneweg terug wandelde naar het startpunt. Boer Corts kreeg het woord en vertelde met trots en passie over zijn bedrijf, waarop de deelnemers nog een uitgebreide rondleiding op zijn bedrijf kregen.
Uiteraard werden de gastheer en de gidsen door het Comité hartelijk bedankt voor hun inzet, waarna een ieder, veelal met de wind in de rug, weer voldaan terug naar huis fietste.
Ingepolderd en wel!

[.$?*|{}() _i=”0″ _address=”2.0.0.0″ /][^; _i=”1″ _address=”2.0.0.1″ /][1 _i=”2″ _address=”2.0.0.2″ /]