Activiteiten 2010

Wintergasten in de Wilck, 13 november 2010

In het natuurgebied De Wilck hebben 20 deelnemers kunnen genieten van grote wolken vliegende vogels. Een kleine opsomming van de rijkdom aan het begin van deze winter: 5000 Smienten, 20 Wintertalingen, 300 Slobeenden, 1500 Grauwe Gans, 300 Meerkoeten, 4 Grote Zilverreigers, 2 Buizerds, 1 Slechtvalk, 100-den Kolgansen, Goudplevieren en een groepje Kleine Zwaan. Ook zomers is het een belangrijk gebied. De twee gidsen van Vogelwerkgroep Koudekerk waren deskundige en enthousiaste vertellers.