Activiteiten 2018

Activiteiten 2018

Activiteiten 2018 Aardappelen en spruiten, verser op tafel kan niet….. 18 november 2018 Excursie op tweetal akkerbouwbedrijven ’s Morgens je eigen aardappelen sorteren, op het land zelf je spruiten plukken en ’s avonds vers op tafel. Meerder leden van Wijk en...
Bericht van het bestuur

Bericht van het bestuur

Beste leden van Wijk en Wouden,   Op 29 februari jl. was de eerste bijeenkomst van Wijk en Wouden in het nieuwe jaar. Het betrof een themabijeenkomst over Kringlooplandbouw in de hooiberg van de (‘oude’) Vierhuizen. Naar nu blijkt is het waarschijnlijk ook de...
‘Boeren tussen Steden’ te zien op TV West

‘Boeren tussen Steden’ te zien op TV West

De documentaireserie ‘Boeren tussen Steden’ over melkveehouders in de westelijke uitloper van het Groene Hart wordt uitgezonden op TV West. De eerste aflevering was te zien op vrijdag 31 juli om 17.00 uur. De serie bestaat uit agrarische ‘portretten’, waarin telkens...