Welkom op de website van VANL Wijk en Wouden

  

De agrarische natuurvereniging Wijk en Wouden is een vereniging van agrariërs en burgers. Gezamenlijk willen zij de natuur- en landschapswaarden van het agrarisch gebied behouden en beheren. De vereniging bestrijkt een gebied van circa 7.000 ha. in het westelijke deel van het Groene Hart. Het gebied ligt ingeklemd tussen de steden Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Leiden. De vereniging is opgericht in 1997 en telt momenteel 307 leden, waarvan 239 burgerleden.

De streek Wijk en Wouden is een oer-Hollands veenweidegebied. Op de lange smalle, door sloten gescheiden percelen is veeteelt de meest voorkomende agrarische activiteit. In het gebied zijn historische landschapselementen terug te vinden, zoals stroomruggen van de Rijn. Het gebied biedt volop recreatiemogelijkheden door de fietspaden en de - buiten het broedseizoen toegankelijke - wandelpaden. Het uitbreiden van het netwerk wandelpaden is een belangrijke activiteit van de vereniging, doordat hiermee een van de doelstellingen wordt nagestreefd: burgers en boeren dichter bij elkaar brengen.

Van oudsher zijn er in het gebied veel zelfkazers: boeren die van de melk van de eigen veestapel kaas maken, maar ook allerlei andere zuivelproducten. De Boeren Leidse Kaas is daarvan waarschijnlijk het meest bekende voorbeeld, een product met een beschermde oorsprongsbenaming. Tegenwoordig zijn voor veel boeren dergelijke nevenactiviteiten noodzakelijk om het bedrijf rendabel te maken of te houden.

Het succes van de vereniging is af te leiden uit de aanwezigheid van zoveel mogelijk soorten weidevogels en (moeras)planten. Alhoewel de weidevogelpopulatie landelijk gezien terugloopt zijn de resultaten volgens SOVON in het gebied van Wijk en Wouden positief. Weidevogel- en slootkantbeheer zijn dan ook de speerpunten van de vereniging.

Sinds 2010 participeert VANL Wijk en Wouden in De Groene Klaver, een samenwerkingsverband met de naburige agrarische natuurverengingen ANLV Geestgrond, ANV Santvoorde, en VAN Ade. Alle vier zijn ze actief in het gebied tussen de steden Den Haag, Leiden, Haarlem, Alphen en Zoetermeer. Er zijn vier heel verschillende landschappen: het bollengebied, het duingebied, het plassengebied en het veenweidegebied. Door de samenwerking hebben de afzonderlijke verenigingen hun werkterrein met elkaar kunnen verbinden. Ze kunnen daardoor hun doelstellingen beter realiseren. Bovendien kan door de samenwerking een slag worden gemaakt in het professionaliseren van de organisaties.
 

Hoofdpagina
Over Wijk & Wouden
Natuurbeheer
Polderrecreatie

Lid worden
Links
Contact informatie

Schrijf u kosteloos in voor onze nieuwsbrief:

  

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk & Wouden
Postbus 35
2380 AA Zoeterwoude