Het eerste grutto-ei in Wijk en Wouden

Gepubliceerd op: Vrijdag 06 April

Het eerste grutto-ei in Wijk en Wouden


Symbolische start weidevogelseizoen

De Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk & Wouden meldt de vondst van het eerste grutto-ei van 2012. Op zondag 1 april 2012, echt geen grap en voor het derde jaar achter elkaar op deze datum, om 14.00 uur is een nestje met twee eieren gevonden in de Driemans Polder te Leidschendam op het land van de familie Olieman. Op donderdag 5 april is door wethouder Jérôme Schellings, het nest waarin de eieren zijn gevonden officieel gemarkeerd samen met vinder en vogelwachter mevrouw Melanie van der Steen.

De grutto is waarschijnlijk voor iedereen een bekende weidevogel en een echt symbool van agrarisch natuurbeheer. Nederland heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor de grutto, omdat meer dan de helft van alle grutto’s op de wereld in ons land broedt! Landelijk gezien gaat het niet goed met de weidevogelstand, ook niet met de grutto. Het open en waterrijke veenweidegebied van Wijk en Wouden, dat voornamelijk als grasland in gebruik is voor de veehouderij, geldt als een positieve uitzondering. De grutto vindt hier nog een ideale broedplaats.

In de agrarische natuurvereniging Wijk & Wouden spannen boeren en burgers zich samen in om de kwaliteit van natuur en landschap te bevorderen. Ze stellen zich ten doel de open ruimte tussen Zoetermeer, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Leiden en Alphen aan den Rijn in stand en de weidevogelstand minstens op peil te houden. Dat laatste gebeurt door nesten te laten markeren door vrijwilligers, zodat de boer om de nesten heen kan maaien of met een nestbeschermer zodat het vee de nesten niet vertrapt. Ook wordt op sommige percelen later gemaaid, zodat de jongen van de weidevogels meer kans krijgen uit te vliegen. Voor deze maatregelen ontvangen de boeren een kleine vergoeding van de Provincie Zuid Holland.


Praktische gegevens
Eigenaar weiland: Hr. Olieman, Wilsveen 1/a te Leidschendam-Voorburg
Ontdekker van het gruttonest: Melanie van der Steen op 1 april om 14.00 uur
Officiële nestmarkering: donderdag 5 april door wethouder Jérôme Schellings en Melanie van der Steen

 Informatie:

VANL Wijk en Wouden
Corrie van der Helm, coördinator natuurbeheer
070 3274548
schippershaven@casema.nl

Cor Bosman, plv. secretaris
071 5803082
0623 377594
cor.bosman@wijkenwouden.nl

www.wijkenwouden.nl
 

Hoofdpagina
Over Wijk & Wouden
Natuurbeheer
Polderrecreatie

Lid worden
Links
Contact informatie

Schrijf u kosteloos in voor onze nieuwsbrief:

  

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk & Wouden
Postbus 35
2380 AA Zoeterwoude