Slootkantenbeheer

Slootkantbeheer is een strook van een meter breed langs de sloten niet intensief te bewerken en niet te bemesten. Hierdoor verschraalt de grond, waardoor allerlei (moeras)planten weer een kans krijgen. Zo zijn de slootkanten weer plaatsen waar natuur zich kan handhaven en verspreiden. Het is een langzaam proces, maar je ziet steeds meer plantensoorten verschijnen. Ook allerlei insecten hebben hier profijt van. De boer ontvangt hiervoor eveneens een financiële vergoeding.

 

Met maatwerk naar natuurlijk water, Rijnland en agrariërs samen aan zet

In deze pilot werken agrariërs in de Oostbroekpolder en de Blauwe polder samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het is de bedoeling de normen te halen van de Kaderrichtlijn Water. Dit is een belangrijke Europese richtlijn om te komen tot een betere waterkwaliteit, onder meer door natuurlijker inrichting en beheer van sloten. Zo blijft de boer met het mesten minimaal twee meter uit de slootkant en laat hij bij het slootschonen zo'n 25 % van de begroeiing staan. Dit is erg gunstig voor het waterleven.

Om de slootkanten te ontzien wordt gebruik gemaakt van drinkbakken. Het vee hoeft dan niet meer uit de sloot te drinken, zodat de oevers niet vertrapt worden.

Hoofdpagina
Over Wijk & Wouden
Natuurbeheer
Polderrecreatie

Lid worden
Links
Contact informatie

Schrijf u kosteloos in voor onze nieuwsbrief:

  

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk & Wouden
Postbus 35
2380 AA Zoeterwoude